Sonja Hege Takseth 49 år

12.08.2020

Hipp hurra for vår alles kjære Sonja. Vi er so glade i deg. Måtte den bli fin! Beste helsing frå mann, born, borneborn, svigersøner, mamma & Gorrleif.
Gratulasjonar