Ola Vie Fenne

17.08.2020

Måndag 03.08 var vi så heldige å verte besta og besten til enda ein liten gullgut som skal heite Ola. Benjamin er stolt og snill storebror. Bess&bess.