Gry Olsson og Sigve Fimland Skår

16.09.2020

Vi gifter oss i Røros kirke 19. september. Dagen blir feiret på Røros Hotell sammen med familie og venner.