Tordis Pernille Hartmann 102 år

18.05.2021

Jubilanten ble født i Ålesund den 18.5.1919 og vokste opp i Ørsta i en stor krets av slekt og venner. Hun har tre barn og bor nå i Oslo.
Gratulasjonar