Lasse Rekkedal

19.05.2021

6. mai kom Lasse Rekkedal til verda. Johan og Mille er stolte storesøsken. Foreldre Marita og Torbjørn Rekkedal.
Nyfødd