Caia Bratteberg Ryslett

23.06.2021

Vesle Caia kom til verda ved Volda sjukehus 05.03.21. Stolte foreldre er Casandra Bratteberg og Fredrik Aarset Ryslett.
Nyfødd