Caia Bratteberg Ryslett

Vesle Caia kom til verda ved Volda sjukehus 05.03.21. Stolte foreldre er Casandra Bratteberg og Fredrik Aarset Ryslett.

Publiseringsdato 23.06.2021
Nyfødd