Hilde Aarsnes og Ole Anders Riiser

gifta seg 22. mai 2021 på Indre Østfold Rådhus. Familien gratulerer.

Publiseringsdato 08.09.2021
Nygifte