Ole Martin Ose

Ole Martin Ose 80 år. Hipp hurra på dagen din, vonar den vert glad og fin. Vi er glad at du er til, du som er so god og snill. Kjem med mang ein kommentar og med latter du er snar. Ordnar ut for alt og alle, unge, gamle, born i tralle. Barnebornas store helt, utan deg er døgnet grelt. Helsing Berit. Kirsten, Vivian, Bernt Otto og Anne Lise m/fam.

Publiseringsdato 11.01.2022
Jubilantar