Ingeborg Skonnord og Carl Erik Ryste Hauge

25.06.2018

Vi giftar oss i Fagerborg kyrkje, Oslo, den 30. juni kl. 14.30. Dagen vert feira på Lille Herbern, Bygdøy.