Olga Marie Ødegård

20.05.2019

90 år Hjarteleg til lykke med 90-årsdagen den 23. mai. Dagen blir feira heime på Nordre Vartdal med "ope hus", og vi ønskjer deg ein strålande dag! Varme helsingar frå born, svigerson, søsken, familie elles, naboar og venner.