Astrid Bjerkhagen Landmark

18.08.2019

Vesle Astrid blei fødd i Volda 5. august 2019. Foreldre Guro Bjerkhagen Standal og Heine Landmark Steinsbø.