Ida-Mari Mork 30 år

24.12.2019

Verdens beste mamma og sambuar vert 30 år 24.12. Ein dag du må feire med heile verda, men for oss er du unik kvar dag året rundt. Vår store kjærleik!