Mathilde

17.03.2020

2. mars kom jenta vår til verda på Volda sjukehus. Mathias og Simon er stolte storebrødre. Lykkelege foreldre er Ledvin Skjerdal & Reidun-Merete Måen.