William Alvestad Kvalheim 3 år

18.03.2020

Vi vil gratulere den blide, gode guten vår med dagen den 21. mars. Helsing Besta og Besten, onklar og tanter, Axel, Tina, Ida og Julia.