Liam Tvergrov Neeraas

08.05.2020

17. april kom Liam til verda på Åse sjukehus. Stolte storesyskjen er Hannah og Mikael. Foreldre Linda Tvergrov og Henrik Neeraas.