Astrid Standal Lilletveit

21.06.2020

Astrid vart fødd på Voss sjukehus 7. mai. Synne er stolt storesøster. Britt Standal og Vidar Lilletveit.