Jan Rekkedal 80 år

Vi vil gratulere vår kjære far, svigerfar og morfar so mykje med 80-årsdagen 11. juli! Takk for at du alltid stiller opp når det trengs! Dagen blir feira i lag med familien. Vi gratulerer også tvillingsyster Signy Ryste med dagen! Helsing Lars Petter, Elisabeth, Frode, Kristin og Ola.

Publiseringsdato 09.07.2024
Jubilantar